#sfw

allmänna villkor

Har vi inte fått in din betalning inom 20 dagar efter att du är antagen kommer din anmälan automatiskt avbokas. Om ni gjort en paranmälan och din partner inte betalat kommer du att placeras i väntelistan för singelanmälningar. Lyckas vi inte para dig med någon annan anmälan kommer du att bli återbetald för din biljett minus bankkostnader. 

Du kan avboka din anmälan så länge den inte är betald. Du har ansvar för att kontakta oss för att avboka din anmälan på [email protected]

Du ansvarar för att uppgifterna du lämnar i din anmälan är riktiga så att vi har möjlighet att kontakta dig. 

Paranmälan har företräde över singelanmälan.

Singelanmälningar accepteras efter ett kösystem. Den första i kön blir accepterad när det inkommer en singelanmälan av motsatt dansroll. 

GDPR. Vi behöver dina uppgifter för att kunna skicka information om eventet till dig.

När vi har accepterat din anmälan får du en bekräftelse med betalningsinformation via mejl. Du ansvarar för att kolla din skräppost.

För att säkerställa din biljett ska din betalning vara oss tillhanda inom 20 dagar efter att du blivit bekräftad en plats. Har du inte betalat har vi rätt att avboka din plats.

Behöver du skjuta på betalningen måste du höra av dig till oss på [email protected]

Om ni gjort en paranmälan och din partner inte betalat kommer du att placeras i väntelistan för singelanmälningar. Lyckas vi inte para dig med någon annan anmälan kommer du att bli återbetald för din biljett minus bankkostnader.

Bokade och betalade biljetter återbetalas ej. 

Du kan välja att sälja vidare din biljett. Tänk på att din biljett är bunden till den dansroll du köpt. Följarbiljett köps av följare och förarbiljett köps av förare. 

Har du hittat någon som vill köpa ditt pass mejlar du oss köparens namn. 

Köparen gör en egen anmälan och skriver i kommentarsfältet vems pass hon/han köper. 

Ni gör själva upp betalningen sinsemellan. 

Scandinavian FOX weekend förbehåller oss rätten att ändra instruktörer om nödvändigt.

Scandinavian FOX weekend förbehåller oss rätten att göra schemajusteringar om nödvändigt.